جدیدترین فیلم ها

ویدیوهای اخیراً ارسال شده
۳۷:۵۶

۳۷:۵۶

۱:۲۵:۲۷

۱۸:۴۷

اندیکاتور CCI

۳۰:۱۴

MACD

۱۶:۲۴

RSI

۱۳:۰۷

07 Candlesticks Eslami

۰۵:۲۳

06 Candlesticks Eslami

۱۲:۱۲

05 Candlesticks Eslami

۰۴:۴۴

04 Candlesticks Eslami

۰۶:۲۸

03 Candlesticks Eslami

۰۶:۲۲

02 Candlesticks Eslami

۰۴:۵۳

01 Candlesticks Eslami

۰۲:۲۸

MegaKiosk

۰۲:۳۶

XiaoYing Video 1598939336947

  • 3 بازدید
  • |
  • 3 هفته پیش
 
arrow_drop_up