شما موافق به افزایش قیمت پسته هستید؟

  • نگاه طنز تحلیلی به روند افزایش قیمت ها

    دسته بندی : سیاسی

    0 نظران و 0 پاسخ می دهد
arrow_drop_up